TYTUŁ ORYGINALNY: Prayers for Sweet Waters

Reżyseria: Elijah Ndoumbe

Zdjęcia: Baz Bailey

Muzyka: Denise Onen

Występują: Wes Leal, Flavirina Nana, Gulam Petersen

Kraj produkcji: UK, RPA

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 16 min. 

Nagrody i festiwale:  

Polska premiera

OPIS: 

“Modlitwy o Słodkie Wody” pokazuje nam życia trzech trans pracownic seksualnych. Przedstawia nam historię trzech silnych osób, które doświadczyły uprzedzenia, ale nadal zachowały godność. Usłyszymy o ich zmaganiach i o ich radości.

BIOGRAM REŻYSERA:

Elijah Ndoumbe jest multidyscyplinarnym artystą i reżyserem ruchomych obrazów. Pracuje nad ucieleśnionymi metodami artystycznego połączenia, opieki i radykalnej wyobraźni. Ich relacje związane z tworzeniem obrazów obejmują budowanie bliskich społeczności między USA, RPA, Afryką Zachodnią oraz rozszerzoną czarną i trans diasporą. Podczas gdy ich praca jest zakorzeniona w obrazie, postrzegają fotografię jako praktykę opieki, która jest w stanie stworzyć radykalną politykę opieki w społeczności, we współpracy, kolektywnej produkcji i celowej praktyce. Uczucia oddechu, ciała, przestrzeni, pożądania, muzyki i ruchu są kluczowymi elementami ich procesu tworzenia obrazu. W 2020 r. były mentorkami berlińskiego Forecast Forum, gdzie opracowały multimedialny projekt oparty na jedzeniu, skupiający się na francusko-kameruńskim dziedzictwie gotowania i społeczności poprzez rodzinne przepisy i procesy tworzenia. Ich krótkometrażowy film dokumentalny „Modlitwy o Słodkie Wody”, opowiadający o transidentyfikujących się pracownikach seksualnych w Kapsztadzie podczas pandemii, miał swoją premierę na kwalifikującym się do Akademii HIFF, zdobył nagrodę na NewFest i był wyświetlany na Sundance Film Festival 2022. Ostatnio Ndoumbe był artystą rezydującym w 2021 r. w Black Rock Senegal.

 

ENG

DESCRIPTION:

Prayers for Sweet Waters takes us into the lives of three trans sex workers. It shows us three stories of strong people, who experienced prejudice, but still hold their heads high. We hear about their struggles and about their joy.

DIRECTOR’S BIO:

Elijah Ndoumbe is a multidisciplinary artist and moving image director. They work towards embodied methods of artistic connection, care and radical imagination. Their image-making relationships extend to building close communities between the USA, South Africa, West Africa, and the extended black and trans diaspora. While their work is rooted in the image, they see photography as a practice of care that is capable of producing a radical-care-politic in community, in collaboration, collective production and intentional practice. Feelings of breath, body, space, desire, music and movement are key elements to their process of image-making. In 2020 they were a mentee for the Berlin-based Forecast Forum where they developed a multimedia food-based project focusing on Franco-Cameroonian legacies of cooking and community via familial recipes and processes of making. Their short documentary, Prayers For Sweet Waters, following Trans-identifying sex workers in Cape Town during the pandemic, premiered at the Academy-qualifying HIFF, won an award at NewFest, and screened at the 2022 Sundance Film Festival. Most recently, Ndoumbe was a 2021 artist in residence at Black Rock Senegal.