Nabór do jury społecznego


Do 13 grudnia trwa nabór osób do jury społecznego tegorocznej edycji AfryKamery.

Pandemia uniemożliwiła organizację Festiwalu AfryKamera w takiej formie, w jakiej odbywał się on do tej pory. Dlatego w tym roku przenieśliśmy do Internetu wszystkie seanse, spotkania z reżyserami i wydarzenia towarzyszące. Pomimo tak wielu zmian, nie chcieliśmy rezygnować z niezwykle istotnego dla nas elementu Festiwalu, jakim jest ocena programu filmowego i poszczególnych tytułów dokonywana przez naszych widzów.

Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby żywo zainteresowane kinem afrykańskim, wszystkich lubiących pisać o kinie, dyskutować o nim i recenzować filmy do udziału w jury społecznym.

W skład dwóch zespołów jurorskich wejdą osoby wyłonione w otwartym naborze, które wraz z przewodniczącymi ekspertami wybiorą najlepszy film długometrażowy i najlepszy film krótkometrażowy 15. Festiwalu AfryKamera.

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie recenzji dowolnego filmu o tematyce afrykańskiej lub afroamerykańskiej. Recenzja nie powinna przekroczyć 3600 znaków (ze spacjami). Teksty należy przesłać najpóźniej do 13 grudnia 2020 r. na adres: jury@afrykamera.pl, wpisując w tytule: Jury społeczne filmów długometrażowych lub Jury społeczne filmów krótkometrażowych. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie musi zawierać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Ogłoszenie składów jurorskich nastąpi 18 grudnia 2020 r. Autorzy najlepszych recenzji zostaną zaproszeni do dwóch gremiów jurorskich: jury filmów długometrażowych, które poprowadzi Joanna Kos-Krauze, reżyserka i scenarzystka, autorka pokazywanego na AfryKamerze w 2019 r. filmu „Ptaki śpiewają w Kigali”; oraz jury filmów krótkometrażowych pracującego pod opieką Piotra Dobrego, dziennikarza i krytyka filmowego, znawcy kina afroamerykańskiego oraz filmowców i filmowczyń pochodzenia afrykańskiego.

Zadaniem jury filmów pełnometrażowych będzie obejrzenie i ocena 15 dokumentów i fabuł. Jury filmów krótkometrażowych zmierzy się z  19 dokumentami i fabułami. Filmy zostaną udostępnione jurorom online, a wybór dwóch najlepszych tytułów odbędzie się podczas obrad, również prowadzonych online. Poprzedzi je spotkanie o charakterze masterclassu, które poprowadzą Joanna Kos-Krauze i Piotr Dobry. Zwycięskie tytuły zostaną ogłoszone 30 grudnia na stronie internetowej www.afrykamera.pl    

Członkowie jury społecznego będą mogli zobaczyć wszystkie filmy z tegorocznego programu. Otrzymają również upominki i karnety na 5 wybranych filmów 16. Festiwalu AfryKamera.

Serdecznie zapraszamy!

Facebook
YouTube
Instagram