Siostrzeństwo / Sisterhood

  • Muzyka Solo’s Beat
  • Rok produkcji 2022
  • Czas trwania 72 min.

POLSKA PREMIERA

Hassi i Husai to siostry bliźniaczki mieszkające w slumsach Sierra Leone. Choć wybrały zupełnie różne drogi życiowe, są ze sobą wyjątkowo związane. Hassi jest głęboko wierzącą krawcową, która całe życie mieszka z rodzicami w tym samym miejscu; Husai, wychowywana przez ciotkę, uwielbia podróże, ma dziecko ze związku pozamałżeńskiego, a za sobą pobyt w więzieniu. To sprawia, że spotyka ją ostracyzm ze strony rodziny. Sessy Kamara w sposób niezwykle naturalistyczny i przejmujący pokazał w swoim dokumencie trudne życie sióstr, które ostatecznie podejmują decyzję o migracji z kraju, a z drugiej strony – wyjątkowe porozumienie, akceptację i siostrzaną więź pomiędzy bohaterkami.       

 

Hassi and Husai are twin sisters living in the slums of Sierra Leone. Although they have chosen completely different paths in life, they are uniquely connected. Hassi is a deeply religious seamstress who has lived in the same place with her parents all her life; Husai, raised by her aunt, loves to travel, has a child from an extramarital affair and a stint in prison behind her. This causes her to face ostracism from her family. In his documentary, Sessy Kamara has portrayed, in a very naturalistic and poignant way, the difficult life of the sisters, who finally make the decision to emigrate from the country, and on the other hand, the unique understanding, acceptance and sisterly bond between the heroines.

opis reżysera

Sessy Kamara – reżyser i scenarzysta pochodzący z Sierra Leone. Utalentowany filmowiec i aktywista działający na rzecz praw człowieka, w szczególności na rzecz osób wykluczonych, żyjących w slumsach. Współzałożyciel Sierra Leone Film Council, pierwszej w kraju unii zrzeszającej twórców z branży medialnej. Dyrektor kreatywny telewizyjnego reality show “Sierra Leone Next Movie Star”. Reżyser zdjęć do filmu “Moving to the beat” nominowanego do nagrody Emmy. 

 

Sessy Kamara – director and screenwriter originally from Sierra Leone. A talented filmmaker and activist working for human rights, especially for those excluded that live in the slums. Co-founder of the Sierra Leone Film Council, the country’s first union for filmmakers in the media industry. Creative director of the television reality show 'Sierra Leone Next Movie Star’. Director of photography for the Emmy-nominated film 'Moving to the beat’. 

Facebook
YouTube
Instagram