Przestańcie nas filmować / Stop Filming Us

  • Scenariusz i reżyseria Joris Postema
  • Muzyka Harry de Wit
  • Występują Mugabo Baritegera, Ganza Buroko, Gaïus Kowene, Td Jack Muhindo, Juny Sikabwe
  • Produkcja Niderlandy
  • Rok produkcji 2020
  • Czas trwania 95 minut
  • Nagrody i festiwale Luxor AFF 2021; Kamerun MFF 2021; DocPoint Helsinki 2021; Movies That Matter 2020 – nagroda “Dutch Movies Matter”; Mill Valley FF 2020; One World Slovakia 2020; Congo in Harlem 2020; Netherlands FF 2020; Human Rights FF Berlin 2020

„Śledząc historie i pracę miejscowych młodych ludzi głęboko zaangażowanych w dekolonizowanie umysłów z całego świata odnośnie błędnych wyobrażeń na temat ich miasta, ostatecznie otwiera się, by zmierzyć się z własnymi uwarunkowaniami i pojmowaniem rzeczywistości” – Bianca-Olivia Nita, “Modern Times Review”

Goma to miasto w północno-wschodnim Kongu, graniczące z Rwandą, położone nad jeziorem Kiwu, w pobliżu wulkanu Nyiragongo i Parku Narodowego Wirunga. Od lat 90-tych było terenem konfliktów i wojen, na którym w szczytowym momencie stacjonowało blisko 250 międzynarodowych agencji humanitarnych i organizacji pomocowych. Ogromna większość relacji i zdjęć, jakie znamy, pochodzi z zagranicznych źródeł i portretuje Gomę i jej mieszkańców w określony, jednostronny sposób. W swoim dokumencie Joris Postema konfrontuje się z lokalnymi artystami i kongijską częścią swojej ekipy filmowej, ukazując nie tylko różnice w postrzeganiu Afryki pomiędzy obcokrajowcami a jej mieszkańcami czy przejawy współczesnego neokolonializmu, ale także kwestie etyki i odpowiedzialności zachodnich filmowców i dziennikarzy realizujących materiały na tym kontynencie.

 

„By following the stories and work of local young people deeply committed to decolonizing minds from around the world regarding misconceptions about their city, she ultimately opens up to confront her own conditioning and understanding of reality” – Bianca-Olivia Nita, Modern Times Review

Goma is a city in northeastern Congo, bordering Rwanda, located on Lake Kivu, near Nyiragongo Volcano and the Virunga National Park. It has been an area of conflict and war since the 1990s, with nearly 250 international humanitarian agencies and aid organizations stationed there at its peak. The vast majority of the accounts and photos we know come from foreign sources and portray Goma and its people in a particular, one-sided way. In his documentary, Joris Postema confronts local artists and the Congolese part of his film crew, showing not only the differences in the perception of Africa between foreigners and the locals as manifestations of contemporary neo-colonialism, but also questions the ethics and responsibility of Western filmmakers and journalists shooting on the continent.

opis reżysera

Joris Postema – niderlandzki reżyser filmów dokumentalnych. Jego debiut “FC Rwanda” (2013) miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie. Kolejne filmy to “Daan’s Inheritance” (2016) i “Bass men” (2019).

Joris Postema is a Dutch documentary film director. His debut „FC Rwanda” (2013) premiered at the Amsterdam International Documentary Film Festival. His subsequent films include „Daan’s Inheritance” (2016) and „Bass men” (2019).

inne filmy

Facebook
YouTube
Instagram