Pryzmat / Prism

  • Muzyka Simon Winsé
  • Występują Sylvestre Amoussou, Jean-Dominique Burton, David Fricker
  • Rok produkcji 2021
  • Czas trwania 78 min.

POLSKA PREMIERA

Rosine Mfetgo Mbakam, An van Dienderen i Éléonore Yaméogo zajmują się problemem pokazywania koloru skóry w przemyśle filmowym. W swoim dokumencie reżyserki analizują kwestie rasizmu i marginalizowania czarnej skóry w filmach, poruszają temat technologicznej dyskryminacji, ale też świadomego i uczciwego filmowania i fotografowania. Uzupełniają to wieloma przykładami ze swoich filmów i rozmowami z twórcami afrykańskiego pochodzenia czy wykładowcami jednej ze szkół filmowych w Belgii. Dokument jest świetną propozycją nie tylko dla osób związanych z filmem czy fotografią, ale też dla wszystkich zainteresowanych dekolonizacją, kwestiami rasowymi i społecznymi nierównościami.

 

Rosine Mfetgo Mbakam, An van Dienderen and Éléonore Yaméogo tackle the issue of how skin colour is presented in the film industry. In their documentary, the filmmakers analyse issues of racism and the marginalisation of black skin in films, touching on technological discrimination, but also on conscious and honest filming and photography. They complement this with many examples from their films and interviews with filmmakers of African descent or lecturers at a film school in Belgium. A splendid documentary not only for those involved in the film arts, but also for anyone interested in decolonisation, racial issues and social inequalities.

opis reżysera

Rosine Mfetgo Mbakamreżyserka urodzona w Kamerunie, która bardzo wcześnie rozpoczęła przygodę z filmem. Ukończyła studia filmowe w belgijskim INSAS. Jej pierwszy dokument „The Two Faces of a Bamileke Woman” (2017) był wyświetlany na ponad 60 festiwalach. Kolejny „Chez jolie coiffure” miał jeszcze większą publiczność. Założycielka firmy producenckiej „Tândor Films”, w której stara się rozwijać kino w swoim rodzinnym kraju.  

 

An van Dienderen –  belgijska filmowczyni, która ukończyła sztuki audiowizualne w Brukseli. Jest doktorką nauk porównawczych o kulturze i wizytującą wykładowczynią na uniwersytecie w Berkeley. Autorka wielu dokumentów, m.in.: „Site” (2000), „The Ephemerist” (2005), „Cherry Blossoms” (2012), „Letter Home” (2015), „Lili” (2015).

 

Éléonore Yaméogoreżyserka pochodząca z Burkina Faso, należąca do pokolenia afrykańskich twórczyń zajmujących się ambitnymi tematami filmowymi. Studiowała film w Burkina Faso, Belgii i Francji, gdzie obecnie mieszka. Jej dwa ostatnie filmy „The Elephant Cemetery” i „Paris My Paradise” podejmują temat egzystencji pomiędzy Afryką a Zachodem.

 

Rosine Mfetgo Mbakam – a Cameroonian-born director who started with film at a very young age. She completed her film studies at INSAS in Belgium. Her first documentary 'The Two Faces of a Bamileke Woman’ (2017) was screened at more than 60 festivals, including AfryKamera. Her next movie 'Chez jolie coiffure’ had an even bigger audience. She founded the production company 'Tândor Films’, where she strives to develop cinema in her home country.  

 

An van Dienderen – a Belgian filmmaker who graduated audiovisual arts in Brussels. She holds a PhD in comparative cultural studies and is a visiting lecturer at the University of Berkeley. She is the author of many documentaries, including: „Site” (2000), „The Ephemerist” (2005), „Cherry Blossoms” (2012), „Letter Home” (2015), „Lili” (2015).

 

Éléonore Yaméogo – a Burkinabe filmmaker who belongs to a new generation of African women filmmakers focused on ambitious film themes and matters. She studied film in Burkina Faso, Belgium and France, where she currently resides. Her last two films 'The Elephant Cemetery’ and 'Paris My Paradise’ deal with the theme of existence between Africa and the West.

Facebook
YouTube
Instagram