Prelekcja „Codzienność Malgaszy oraz problematyka pracy dzieci”

    Według publikacji UNICEF, jedno na sześcioro dzieci na świecie pracuje. Blisko ćwierć miliarda z nich jest w wieku od 5 do 14 lat. Jest to istotny problem społeczny również na Madagaskarze – ponad 5,7 miliona malgaskich dzieci jest zaangażowanych w pracę; najczęściej przy wydobyciu kamieni szlachetnych, złota, kamieni do budowy dróg i domów.  Porozmawiamy o tym,jak wygląda sytuacja na rynku pracy, z czym borykają się mali przedsiębiorcy oraz jak wygląda walka z pracą dzieci na Madagaskarze.

    Facebook
    YouTube
    Instagram