Prelekcja „Aktualne problemy środowiskowe Madagaskaru”

    Madagaskar to jeden z najuboższych krajów na świecie, gdzie niemal 80% ludzi żyje za mniej niż $2 dziennie, poniżej granicy ubóstwa. Dodatkowo boryka się z wieloma problemami, m.in. nadmierną, destruktywną eksploatacja środowiska naturalnego lądu oraz wód przybrzeżnych, która stanowi olbrzymie zagrożenie dla unikatowej endemicznej fauny i flory. W czasie prelekcji zostanie poruszone zagadnienie wpływu rabunkowej gospodarki zagranicznych koncernów na życie mieszkańców i przyrodę Madagaskaru.

    Facebook
    YouTube
    Instagram