Nayola / Nayola

  • Muzyka Alex Dibicki
  • Występują Elisângela Kadina Rita (Nayola), Feliciana Délcia Guia (Yara), Vitória Adelino Dias Soares (Lelena)
  • Rok produkcji 2022
  • Czas trwania 83 min.

POLSKA PREMIERA

Debiutancka animacja José Miguela Ribeiry została oparta na opowiadaniu “Black Box” autorstwa duetu pisarskiego Mia Couto i José Eduardo Agualusa. To historia trzech kobiet reprezentujących różne pokolenia: babci Leleny, jej córki Nayoli i jej wnuczki Yary, na których kilkudziesięcioletnia wojna w Angoli odcisnęła swe piętno. Nayola brała udział w krwawej wojnie, która zabrała jej męża, którego przez całe lata bezskutecznie poszukuje. Lelena straciła w wojnie męża i córkę, która na wiele lat przepadła i nawet później nie była w stanie powrócić do domu. I w końcu Yara, niepokorna nastolatka i raperka tworząca antysystemowe teksty, która w konflikcie zbrojnym straciła rodziców i jest wychowywana przez babcię. Bardzo ważny i trudny, wizualnie znakomicie zrealizowany film animowany, przypominający nam o wyniszczającej sile, której niestety wciąż jesteśmy świadkami i uczestnikami.

 

José Miguel Ribeiro’s debut animation is based on the short story 'Black Box’ by writing duo Mia Couto and José Eduardo Agualusa. It is the story of three women representing different generations: grandmother Lelena, her daughter Nayola and her granddaughter Yara, on all of whom the decades-long war in Angola has left its brutal mark. Nayola took part in the bloody war that took away her husband, whom she has been relentlessly and unsuccessfully searching for. Lelena lost her husband and daughter in the war, who was lost for many years and was unable to return home even after the fighting stopped. And finally Yara, a rebellious teenager and rapper making anti-systemic lyrics, who lost her parents in the armed conflict and is being raised by her grandmother. A very important and difficult, visually stunning animated film, reminding us of the devastating force of war which is still not a thing of the past.

opis reżysera

José Miguel Ribeiro – portugalski reżyser urodzony w 1966 r. w Amadorze. Ukończył studia z zakresu sztuk wizualnych, studiował także rysunek i animację lalkarską, które później wykładał w “Calouste Gulbenkian Fundation” w Lizbonie. Reżyserował, współreżyserował i tworzył animacje do wielu filmów, m.in.: “O Ovo” (1994), “O Banquete da Rainha” (1994), nagrodzonego ponad 25 międzynarodowymi nagrodami “A Suspeita” (2000), “Home Things” (2004), “Journey to Cape Verde” (2010), “Papel de Natal” (2014) czy “Fragments” (2016).   

 

José Miguel Ribeiro – Portuguese director born in Amador in 1966. He graduated in visual arts and also studied drawing and puppet animation, which he later taught at the 'Calouste Gulbenkian Foundation’ in Lisbon. He has directed, co-directed and created animations for many films, including: „O Ovo” (1994), „O Banquete da Rainha” (1994), the award-winning „A Suspeita” (2000), „Home Things” (2004), „Journey to Cape Verde” (2010), „Papel de Natal” (2014) or „Fragments” (2016), among others. 

Facebook
YouTube
Instagram