Kiedy zapada noc / In the Billowing Night

  • Muzyka Pierre George
  • Rok produkcji 2021
  • Czas trwania 51 min.

POLSKA PREMIERA

Jean-René jest emerytowanym robotnikiem, który w wieku zaledwie 17 lat został zmuszony do wyjazdu z Reunionu, by swoje dorosłe życie układać w Mâcon we Francji, z dala od      rodziny i korzeni. W trakcie realizacji tego filmu Jean-René pierwszy raz w życiu tak szczerze i otwarcie dzieli się swoją historią z reżyserką filmu, a zarazem córką, Eriką Etangsalé. Film z dużym wyczuciem i empatią pokazuje losy jednostki dotkniętej niesprawiedliwościami systemu kolonialnego, zmagającej się z poczuciem obcości i brakiem przynależności. Historia życia bohatera reprezentuje również historie przesiedleń poprzednich pokoleń naznaczonych kolonializmem i niewolnictwem. Opowiadając o swoich doświadczeniach, Jean-René stopniowo mierzy się z trudną, nieprzepracowaną przeszłością i podejmuje próbę uwolnienia się od wielopokoleniowego bólu.

 

Jean-René is a retired worker who, at the age of just 17, was forced to leave Reunion to make his adult life in Mâcon, France, away from his family and his roots. During the making of this film, Jean-René shares his story so honestly and openly for the first time with the film’s director and daughter, Erika Etangsalé. With great sensitivity and empathy, the film shows the fate of an individual affected by the injustices of the colonial system, struggling with a sense of alienation and lack of belonging. The protagonist’s life story also presents the stories of displacement of previous generations marked by colonialism and slavery. In recounting his experiences, Jean-René gradually comes to grips with his difficult, unresolved traumas from the past and attempts to free himself from multigenerational pain.

opis reżysera

Erika Etangsalé – francuska filmowczyni urodzona w 1983 r. w Mâcon. Aktualnie mieszka na wyspie Reunion. W swoich pracach balansuje pomiędzy dokumentem a fikcją, rzeczywistością a mitologią, skupiając się głównie na dziedziczeniu i utracie pamięci w kontekście naszego rosnącego odłączenia od życia, natury i niewidzialnego świata. 

 

Erika Etangsalé is a French-Reunionese filmmaker born in 1983 in Mâcon. She currently lives on the island of Reunion. Her work balances documentary and fiction, reality and mythology, focusing mainly on inheritance and memory loss in the context of our increasing disconnection from life, nature and the invisible world. 

 

Facebook
YouTube
Instagram