Blok: Afryka w ruchu / Africa Moving

  „DO PÓŹNA”

  Ivan Barros wraz z choreografem Idio Chichava kwestionują konsumpcjonizm i nieokiełznaną produkcję odpadów w naszym społeczeństwie. Robią to za pomocą performensu w przestrzeni śmietniska w Malhampsene w Maputo.

  IVAN BARROS – fotograf i filmowiec z Mozambiku, zaanagażowany w promowanie tamtejszej sceny sztuk audiowizualnych. Dzięki swojej pracy dotarł praktycznie do wszystkich regionów wiejskich w Mozambiku, skąd poprzez Instagrama @ivanrsbarros, dzielił się ze światem zdjęciami z tamtych stron.

  Reżyseria i zdjęcia: Ivan Barros / Scenariusz: Idio Chichava, Ivan Barros / Mozambik / 2020 / 14’

  Występują: Idio Chichava

  Nagrody i festiwale: Kugoma 2020 – nagroda dla nowego twórcy, Le Grand Bivouac 2021

  „MATATA”

  Sesja zdjęciowa, w której bierze udział Matata, przybiera nieoczekiwany obrót, przechodząc w serię scen tanecznych inspirowanych snami czy wydarzeniami z historii Konga i nie tylko. Zarówno filmy, jak i fotografie zawsze stanowiły nie tylko piękny artefakt, ale także narzędzie w rękach kolonizatorów. W obliczu historii opresji ciało buntuje się, prowadząc Matatę w kierunku nowej przyszłości.

  PETNA NDALIKO KATONDOLO – urodzony w Gomie kongijski reżyser, aktywista i edukator. Jego międzygatunkowe prace artystyczne realizowane w konwencji afrofuturyzmu podejmują temat dekolonizacji. W 2020 r. założył organizację “Yole!Africa”, która stanowi centrum edukacyjne dla artystów, liderów społecznych i dziennikarzy we wschodnim Kongu. Na swoim koncie ma wiele filmów krótkometrażowych, tj. “Goma Capitale du Cinéma”, “Jazz Mama”, “Mabele na Biso”, “Danze”.

  Reżyseria i zdjęcia: Petna Ndaliko Katondolo / Scenariusz: Petna Ndaliko Katondolo, Cherie Rivers Ndaliko / Muzyka: Lee Weisert, Jaja Bashengezi / Kongo, USA / 2019 / 37’

  Występują: Sarah Mukadi, Mustache Muhanya, Dorine Mokah

  Nagrody i festiwale: MFF Rotterdam 2020, Berlinale 2020, MFF Marseille 2020

  „MUDANÇA – PRZEWRÓT”

  Mudança jest spotkaniem artysty Welketa Bungué i portugalskiej polityczki Joacine Katar Moreiry, którzy kwestionują istotę swoich zawodów, nieoczekiwanie zbliżając się do paradygmatu nadchodzącej rewolucji. Film wykorzystuje teksty poetyckie ojca reżysera, Paulo T. Bungué, oryginalne malowidła artysty Nú Barreto oraz muzyczny krajobraz skomponowany przez Mû Mbana.

  WELKET BUNGUÉ – portugalsko-gwinejski reżyser filmowy i aktor mieszkający w Berlinie. Członek Portugalskiej Akademii Kina i Niemieckiej Akademii Filmowej. Reżyser krótkich metraży „I Am Not Pilatus” (2019), „Arriaga” (2019) i nagradzanego „Bastien” (2016). Zagrał rolę Franza Biberkopfa w filmie „Berlin Alexanderplatz” (reż. Burhan Qurbani), za którą otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na MFF w Sztokholmie.

  Reżyseria i scenariusz: Welket Bungué / Zdjęcia: Vanessa Fernandes / Muzyka: Mû Mbana / Portugalia, Niemcy, Gwinea Bissau / 2020 / 27’

  Występują: Joacine Katar Moreira, Alesa Herero, Welket Bungué

  Nagrody i festiwale: Berlinale 2021, BFI London FF 2021, Luxor AFF 2021, IndieLisboa MFF 2021, Quibdó AFF 2021,Silicon Valley AFF 2021, ABFF 2021

  „NIEOSADZENI”

  Debiut reżyserski Andersona Bardota pokazuje przygotowania brazylijskiej grupy tańca współczesnego do spektaklu, którego tematem jest homoseksualizm czarnych. Jednocześnie poznajemy historię nastoletniego Pedro, nie identyfikującego się jako chłopiec, który marzy o tym, aby zostać tancerzem.

  ANDERSON BARDOT – brazylijski poeta i reżyser filmowy. Uzyskał licencjat z filmu i audio-wideo na Federalnym Uniwersytecie Espírito Santo. “The Uninhabitable Ones” to pierwszy film krótkometrażowy w jego profesjonalnej karierze.

  Reżyseria i scenariusz: Anderson Bardot / Zdjęcia: Igor Pontini / Muzyka: Anderson Bardot, Marcus Neves / Brazylia / 2020 / 25’

  Występują: Castiel Vitorino Brasileiro, Markus Konká, Lucciano Coelho, Mauro Marques

  Nagrody i festiwale: MFF Rotterdam 2020, Tirana MFF 2020, São Paulo MFF 2020, Cinedans Fest 2020, MFF Blacksphere 2021

  ______________________________

  „UNTIL LATE”

  Ivan Barros together with choreographer Idio Chichava question consumerism and the unbridled production of waste in our society. They do this through a performance in the space of a garbage dump in Malhampsene, Maputo.

  IVAN BARROS is a photographer and filmmaker from Mozambique, committed to promoting the local audiovisual arts scene. Through his work he has reached practically all rural regions in Mozambique, from where he has shared with the world through his Instagram @ivanrsbarros, pictures from those areas.

  Director and cinematography: Ivan Barros / Screenplay: Idio Chichava, Ivan Barros / Mozambique / 2020 / 14’

  Starring: Idio Chichava

  Awards and festivals: Kugoma 2020 new filmmaker award, Le Grand Bivouac 2021

  „MATATA”

  A photo shoot involving Matata takes an unexpected turn into a series of dance scenes inspired by dreams or events from Congolese history and beyond. Both films and photographs have always been not only a beautiful artifact, but also a tool in the hands of the colonizers. In the face of a history of oppression, the body rebels, leading Matata towards a new future.

  PETNA NDALIKO KATONDOLO is a Goma-born Congolese director, activist, and educator. His interspecies artworks executed in the convention of Afrofuturism address the theme of decolonization. In 2020, he founded 'Yole!Africa’, an organisation that provides an educational centre for artists, community leaders and journalists in eastern Congo. He has many short films to his credit, i.e. „Goma Capitale du Cinéma”, „Jazz Mama”, „Mabele na Biso”, „Danze”.

  Directed and Cinematography: Petna Ndaliko Katondolo / Written by Petna Ndaliko Katondolo, Cherie Rivers Ndaliko / Music: Lee Weisert, Jaja Bashengezi / Congo, USA / 2019 / 37’

  Starring: Sarah Mukadi, Mustache Muhanya, Dorine Mokah

  Awards and Festivals: IFF Rotterdam 2020, Berlinale 2020, IFF Marseille 2020

  „MUDANÇA – SUBVERSION”

  Mudança is a meeting between artist Welket Bungué and Portuguese politician Joacine Katar Moreira, who question the essence of their professions, coming unexpectedly close to the paradigm of the coming revolution. The film uses poetic texts by the director’s father, Paulo T. Bungué, original paintings by artist Nú Barreto and a musical landscape composed by Mû Mban.

  WELKET BUNGUÉ is a Portuguese-Guinean film director and actor living in Berlin. Member of the Portuguese Film Academy and the German Film Academy. Director of the short films „I Am Not Pilatus” (2019), „Arriaga” (2019) and the award-winning „Bastien” (2016). He played the role of Franz Biberkopf in „Berlin Alexanderplatz” (dir. Burhan Qurbani), for which he won the Best Actor Award at the Stockholm IFF.

  Director and screenplay: Welket Bungué / DOP: Vanessa Fernandes / Music: Mû Mbana / Portugal, Germany, Guinea-Bissau / 2020 / 27’

  Starring: Joacine Katar Moreira, Alesa Herero, Welket Bungué

  Awards and Festivals: Berlinale 2021, BFI London FF 2021, Luxor AFF 2021, India-Lisboa IFF 2021, Quibdó AFF 2021,Silicon Valley AFF 2021, ABFF 2021

  „THE UNINHABITABLE ONES ”

  Anderson Bardot’s directorial debut shows a Brazilian contemporary dance company preparing for a performance whose theme is black homosexuality. At the same time we learn the story of a teenage Pedro, who does not identify as a boy and who dreams of becoming a dancer.

  ANDERSON BARDOT is a Brazilian poet and film director. He earned a bachelor’s degree in film and audio-video from the Federal University of Espírito Santo. „The Uninhabitable Ones” is the first short film in his professional career.

  Directed and written by Anderson Bardot / DOP: Igor Pontini / Music: Anderson Bardot, Marcus Neves / Brazil / 2020 / 25’

  Starring: Castiel Vitorino Brasileiro, Markus Konká, Lucciano Coelho, Mauro Marques

  Awards and Festivals: IFF Rotterdam 2020, Tirana IFF 2020, São Paulo IFF 2020, Cinedans Fest 2020, Blacksphere IFF 2021

  „ZOMBIES”

  Together with zombies we travel through crowded streets, hair salons and futuristic clubs of Kinshasa. Their goal is to gain popularity and shine in the spotlight. Addicted to phones, likes and praise in virtual reality. They are accompanied by captivating, energetic music with a strong message performed by Baloji.

  BALOJI is a Congolese-born, Belgium-based award-winning filmmaker and musician. Creator of six short films, i.e. „Kaniama Show” (2017), „Peau de Chagrin/ Bleu de Nuit” (2018), „Zombies” (2018), „Never Look At The Sun” (2019). He is currently working on his debut feature film.

  Directed and written by Baloji / DOP: Joachim Philippe / Music: Baloji / Belgium, Congo / 2018 / 15’

  Starring: Popaul Amisi, Gaëlle Kibikonda, Baloji

  Awards and festivals: Ostend FF 2019 – best film, Lausanne FF 2019 – best short film, Oberhausen IFFK 2019 – grand prize, Nova Frontier FF 2019 – best experimental short film, Rwanda FF 2019

  inne filmy

  Facebook
  YouTube
  Instagram