Englisch version

Kontakt

 

Organizator

DYREKTOR ARTYSTYCZNY

Przemek Stępień – p.stepien@afrykamera.pl

ORGANIZATOR

Fundacja FilmGramm
ul. Notecka 14/3, 02-427 Warszawa
afrykamera@afrykamera.pl

 

Ekipa Afrykamery  

EVENT MANAGER

Wiktor Morka – w.morka@filmgramm.org
Marta Kiewel – marta@afrykamera.pl

KOMUNIKACJA I ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI
Justyna Wrońska – j.wronska@afrykamera.pl

Marketing: Oxymoron

WOLONTARIAT

Michał Klimek – wolontariat@afrykamera.pl